progsy

Twój nowy blog

System operacyjny

Systemy operacyjne są to oprogramowania dzięki, którym możliwe jest zarządzanie sprzętem komputerowym. Zadaniem systemów operacyjnych jest tworzenie środowiska, które pozwala użytkownikowi komputera na uruchamianie i kontrolę poszczególnych działań, które on wykonuje. Chcąc opisać zadania jakie pełnią systemy operacyjne bardziej szczegółowo możemy powiedzieć, że są one odpowiedzialne za rozdysponowywania czasu procesora oraz przydzielanie pamięci operacyjnej na poszczególne zadania jakie ma wykonać komputer. Ponadto systemy operacyjne koordynują wykonywanie poszczególnych działań, a także umożliwiają użytkownikowi zarządzanie plikami znajdującymi się na komputerze. Producenci większości systemów operacyjnych tworzą dla nich odpowiednie środowisko graficzne, które umożliwia bardzo łatwą obsługę systemu przez użytkownika. Od wielu lat dominującym producentem, niemalże ...

Programy komputerowe

Programy komputerowe są bardzo różnorodne. Stopień ich zaawansowania jest zależny od tego jaką funkcję mają spełniać. Istnieją miliony programów umożliwiających wykonywanie bardzo różnych czynności przy użyciu komputera. Wśród powszechnie używanych programów możemy wymienić chociażby programy graficzne (pozwalające na obróbkę zdjęć), programy do ściągania muzyki (umożliwiające pobieranie różnego rodzaju plików muzycznych z Internetu), programy pomocne w nauce (pozwalające na bardziej obrazowe przedstawienie zagadnień naukowych i wspierające proces nauki), programy video (pozwalające na odtwarzanie filmów), a także bardzo wiele innych rodzajów programów, bez których obecnie większości z nas trudno byłoby funkcjonować. Programy komputerowe możemy podzielić na dwie grupy, pierwsza z nich to programy darmowe, ...