progsy

Twój nowy blog

Archiwum kategorii ‘Systemy operacyjne’

System operacyjny

Systemy operacyjne są to oprogramowania dzięki, którym możliwe jest zarządzanie sprzętem komputerowym. Zadaniem systemów operacyjnych jest tworzenie środowiska, które pozwala użytkownikowi komputera na uruchamianie i kontrolę poszczególnych działań, które on wykonuje.
Chcąc opisać zadania jakie pełnią systemy operacyjne bardziej szczegółowo możemy powiedzieć, że są one odpowiedzialne za rozdysponowywania czasu procesora oraz przydzielanie pamięci operacyjnej na poszczególne zadania jakie ma wykonać komputer. Ponadto systemy operacyjne koordynują wykonywanie poszczególnych działań, a także umożliwiają użytkownikowi zarządzanie plikami znajdującymi się na komputerze.
Producenci większości systemów operacyjnych tworzą dla nich odpowiednie środowisko graficzne, które umożliwia bardzo łatwą obsługę systemu przez użytkownika. Od wielu lat dominującym producentem, niemalże …